สามารถสั่งซื้อ และดูสินค้าได้ที่

http://www.myeongdongshop.com

รูปภาพของเสื้อตัวอย่าง BANC คะ

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสั่งซื้อแล้วดูสินค้าได้ที่

http://www.myeongdongshop.com

 

edit @ 7 Nov 2009 20:25:59 by Korea Cafe'

edit @ 7 Nov 2009 20:27:49 by Korea Cafe'

edit @ 7 Nov 2009 20:28:09 by Korea Cafe'

Comment

Comment:

Tweet